Lista naszych realizacji


EDF Polska S.A (dawniej Elektrociepłownie Wybrzeże)

EDF Polska S.A.

Lista naszych realizacji

 • Przystosowanie Elektrociepłowni Gdańskiej i Gdyńskiej do pracy bezskładowiskowej
 • Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie instalacji podawania biomasy do kotłów Elektrociepłowni Gdyńskiej
 • Budowa stacji tankowania sprzętu ciężkiego i lokomotyw wraz ze stanowiskiem mycia w EC Gdynia
 • Projekt, dostawa i montaż kompletnych stacji chłodzenia wodorem generatorów prądu dla bloków Nr 3, 4, 5 (lata 2006-2008)
 • Remonty generalne kotła K-7 w EC Gdańsk (typ OP-230) – 2010 i 2012 rok
 • Remont generalny kotła K-9 (OP-230) w EC Gdańsk – 2009 rok
 • Remont generalny kotła K-6 w EC Gdynia – 2012 rok
 • Prace przy ciśnieniowej kotła K-6 w EC Gdańsk oraz kotłów K6 i K-7 w EC Gdynia (typ OP-230)
 • Remont i modernizacja palników pyłowych kotła Nr 6 (OP-230) w Elektrociepłowni Gdyńskiej
 • Modernizacja kotła parowego K1 (typ OP-380) w elektrociepłowni w Krakowie
 • Remont elektrofiltrów kotłów typu HKE kotłów Nr 6 i 7 w Elektrociepłowni Gdyńskiej
 • Modernizacja podestów zwałowarek węgla ZOS 67/68 w Elektrociepłowni Gdyńskiej w ramach poprawy warunków BHP
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynków nawęglania w Elektrociepłowni Gdańskiej
 • Adaptacja wiaty magazynowej na pomieszczenie garażowe wózków akumulatorowych
 • Prace remontowe, modernizacyjne i konserwacyjne taśmociągów i rządzeń na instalacjach nawęglania w Elektrociepłowni Gdańskiej
 • Prace remontowe urządzeń tj. chłodnic oleju turbinowego, zbiorników oleju, podgrzewaczy, rozprężaczy związane z rewizjami UDT w Elektrociepłowni Gdańskiej
Port Gdynia

Port Gdynia

Lista naszych realizacji

Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Lista naszych realizacji

 • Prace związane z uwolnieniem terenu dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) na terenie Elektrociepłowni Gdańsk
MICHELIN POLSKA S.A.

MICHELIN POLSKA S.A.

Lista naszych realizacji

 • Dostawa, montaż i uruchomienie stacji redukcyjno-schładzająceych 9,0/1,7 MPa Nr 1,2,3 dla kotłów OP-70 w elektrociepłowni na terenie zakładu w Olsztynie
 • Wykonanie instalacji rurociągów parowych o ciśnieniu 0,8 i 0,3 Mpa wraz ze stacjami redukcyjnymi na stacji wody gorącej
 • Wykonanie podziemnego kanału technologicznego w rejonie kotłowni wraz z przenośnikami taśmowymi żużla
 • Prace serwisowe w latach 2006–2014 przy kotłach parowych OP-70, wodnych WR-25, rurociągach technologicznych, wymiennikach, zbiornikach, pompach, itp.
 • Wymiana osuszacza powietrza wraz z przyległymi instalacjami
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Lista naszych realizacji

KP POMORZE S.A.

KB POMORZE S.A.

Lista naszych realizacji

Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz z nich zrezygnować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, lecz część zawartości strony może nie być dostępna

Akceptuję