Certyfikaty


Aby potwierdzić nasze kompetencje już kilkanaście lat temu zadecydowaliśmy o wdrażaniu i certyfikowaniu specjalistycznych norm branżowych i certyfikatów. Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do wykonywania zbiorników i rurociągów bezciśnieniowych i ciśnieniowych, prefabrykacji, montażu i naprawy elementów ciśnieniowych (w tym kotłów), oraz do naprawy i montażu suwnic podległych UDT. Uzyskaliśmy również uprawnienia do szeregu zakresów robót w Transportowym Dozorze Technicznym (TDT). Posiadamy certyfikat zakładowej kontroli jakości wg EN1090-1 nadany przez UDT CERT.

Aby sprostać wymaganiom klientów i jednocześnie dbać o właściwy poziom usług w 2001 firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2000 nadany przez firmę Germanischer Lloyd. Obecnie wdrożyliśmy z kolei certyfikat  ISO 9001:2008, czyli stosowany system jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 potwierdzony certyfikatem UDT CERT. W 2015 roku wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy zintegrowany system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004.

Rollmex Sp.z o.o. posiada następujące certyfikaty i uprawnienia:

  • Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001: 2008 wydany przez DNV-GL w dniu 17.07.2015 r. obejmujący następujący zakres: prefabrykacja konstrukcji stalowych i elementów rurociągów, montaż wymienionych konstrukcji; wykonywanie, naprawa i montaż mostów stalowych; produkcja i naprawa zbiorników ciśnieniowych; montaż i naprawa kotłów i dźwigów.
  • Certyfikat Nr CSSB/792/2015 z dnia 16.09.2015 r. wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, poświadczający wdrożenie i stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 w zakresie wytwarzania, montażu, modernizacji, naprawy kotłów, urządzeń ciśnieniowych, dźwigów, suwnic, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów, konstrukcji stalowych, wykonanie i naprawa mostów.
  • Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1433-CPR-0050 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego z dnia 15.01.2015 r. potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych określonych w załączniku ZA normy PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011 w systemie 2+. Konstrukcyjne elementy stalowe w klasach EXC1, EXC2, EXC3 wg normy PN-EN 1090-2+A1:2012.
  • Certyfikat Nr CSW/792/2015 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w dniu 05.10.2012 r. poświadczający wdrożenie oraz stosowanie wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 w zakresie wytwarzania, montażu, naprawy i modernizacji: kotłów wodnych i parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych i przesyłowych, suwnic, żurawi, wciągników, wciągarek, konstrukcji stalowych, mostów, hal, silosów, kanałów spalin, kominów.
  • Decyzja Nr UC-06-40-E/3-11 z dnia 27.01.2011 r. wydana przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniająca do wytwarzania elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
  • Decyzja Nr UC-06-40-W/4-11 z dnia 27.01.2011 r. wydana przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniająca do wytwarzania: rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
  • Decyzja Nr UC-06-40-M/4-11 z dnia 27.01.2011 r. wydana przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniająca do wytwarzania w zakresie montażu: rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
  • Decyzja Nr UC-06-40-N/4-11 z dnia 27.01.2011 r. wydana przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniająca do naprawy: zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, trujących lub żrących, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, wytwornic acetylenu. 
  • Decyzja Nr UC-06-40-P/2-11 z dnia 27.01.2011 r. wydana przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniająca do modernizacji: zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, trujących lub żrących, wytwornic acetylenu, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych.  
  • Decyzja Nr TDT-W/M/N-116/03 z dnia 29.12.2013 r. wydana przez Transportowy Dozór Techniczny, uprawniająca do wytwarzania, modernizacji i naprawy: urządzeń do napełniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi klasy 2, 3, 6.1 i 8 wg ADR/RID, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych, urządzeń technicznych do przemieszczania kontenerów, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi na przystaniach promowych, maszyn służących do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu, podlegającym TDT.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz z nich zrezygnować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, lecz część zawartości strony może nie być dostępna

Akceptuję